Udostępnij wpis

Samochód ciężarowy, który emituje wyłącznie parę wodną, sam wytwarza energię elektryczną na pokładzie i ma zasięg do 1000 km? Jest to możliwe! Volvo Trucks rozpoczęło testy pojazdów wykorzystujących nową technologię

Aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w transporcie, Volvo Trucks już dziś oferuje samochody ciężarowe z napędem elektrycznym oraz pojazdy zasilane paliwami odnawialnymi, takimi jak np. biogaz. W drugiej połowie bieżącego dziesięciolecia do oferty dołączy trzecia opcja neutralna pod względem emisji CO2 – elektryczne samochody ciężarowe napędzane ogniwami paliwowymi i wodorem.

Elektryczne samochody ciężarowe z ogniwami paliwowymi będą miały zasięg operacyjny porównywalny z wieloma samochodami ciężarowymi z silnikami wysokoprężnymi – do 1000 km – i czas tankowania poniżej 15 minut. Masa całkowita może wynosić około 65 ton lub nawet więcej, a dwa ogniwa paliwowe będą w stanie wygenerować na pokładzie 300 kW energii elektrycznej.

Pilotażowe testy u klientów rozpoczną się za kilka lat, a wprowadzenie na rynek planowane jest na drugą połowę bieżącego dziesięciolecia.

Wytwarza własną energię elektryczną

Ogniwo paliwowe wytwarza własną energię elektryczną z wodoru znajdującego się na pokładzie, a nie jest ładowane z zewnętrznego źródła. Jedynym emitowanym produktem ubocznym jest para wodna. 

Ogniwa paliwowe dostarczone przez firmę cellcentric

Ogniwa paliwowe zostaną dostarczone przez cellcentric – spółkę joint venture pomiędzy Grupy Volvo i Daimler Truck AG. Cellcentric zbuduje jeden z największych w Europie zakładów produkujących seryjnie ogniwa paliwowe, opracowane specjalnie dla pojazdów ciężkich.

Potrzeba więcej ekologicznego wodoru

Technologia ogniw paliwowych znajduje się wciąż we wczesnej fazie rozwoju i niesie ze sobą wiele korzyści, ale także pewne wyzwania. Jednym z nich jest zaopatrzenie w ekologiczny wodór na dużą skalę*. Innym jest fakt, że infrastruktura tankowania dla pojazdów ciężkich nie została jeszcze opracowana.